Pełny zakres bezpieczeństwa

Oferta

Naszym Klientom proponujemy:

Stałą obsługę firmy w zakresie bhp, ppoż, ochrony środowiska.
Przegląd firmy pod wybranym kątem usługi, raport otwarcia, przygotowanie niezbędnej, wymaganej prawem dokumentacji.
Umowę na czas świadczenia usług.

Usługi jednorazowe lub okresowe związane z bhp i ppoż
Szkolenia z zakresu bhp i ppoż (wstępne i okresowe) dla wybranych grup zawodowych. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzimy w siedzibie Klienta lub organizujemy w dowolnie wybranym i zaakceptowanym przez Klienta miejscu.
Audyty bhp obiektów należących do Klienta.
Sporządzanie analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz ryzyka dla wykonywanych czynności.
Sporządzanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, wypadkami w drodze do/z pracy, chorobami zawodowymi
Organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych, w tym: sporządzanie dokumentacji, informowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej, użycie podręcznego sprzętu gaśniczego
Sporządzanie analiz stanu bhp.
Sporządzanie materiałów szkoleniowych, instrukcji i innych zleconych przez Klienta dokumentów.
Doradztwo w zakresie dostosowania maszyn do minimalnych wymagań.
Usługi jednorazowe lub okresowe związane z ochroną środowiska

Uzyskiwanie pozwoleń:

Dokumentacje do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym:

Regularna sprawozdawczość środowiskowa:

Przygotowanie firmy do kontroli

Realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego,

Audyt środowiskowy

Oferta dla branży budowlanej!

Ceny usług

Koszt usług zawsze uzgadniany jest indywidualnie z Klientem

Uwaga – Nie konkurujemy cenowo – konkurujemy jakością!

Realizacja: Cemit.pl